Вимоги до оформлення роботи

Тематика робіт

Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій

Основні структурні елементи

Тема (будь-яка тема, що відповідає основній тематиці конкурсу), вступ, визначення проблеми, формування цілей статті, виклад матеріалу дослідження (аналітична робота, конкретні шляхи вирішення поставлених проблем ), висновки та та список використаних джерел оформлення тексту 14 кеглем з розривом 1,5 без виділення тексту жирним та курсивом

Доступні формати подання роботи

Файли у форматі .doc та .docx

Прийом робіт було завершено о 12:00 05.12.2018