коментарів
Поділитися статтею:

CMS – що це таке?

13.09.2022 1719 на прочитання 16 хвилин

Розвиток інформаційних технологій призвело до появи нових способів ведення бізнесу, зокрема онлайн. Це забезпечується спеціалізованим програмним забезпеченням (ПЗ), яке дозволяє керувати контентом веб-ресурсу без знання основ програмування. Розглянемо докладніше види такого програмного забезпечення та його можливості.

Что такое CMS

CMS (Content Management System) сайту – це система управління контентом. Цим терміном прийнято називати будь-яке ПЗ, що дозволяє керувати великими обсягами даних, причому не тільки в режимі онлайн.

Оскільки в останні роки на передній план вийшла робота онлайн, то і більша частина CMS, що розробляються сьогодні, орієнтовані на управління даними по мережі Інтернет, тобто, дозволяють працювати зі вмістом різного роду веб-додатків – білінговими системами, Інтернет-магазинами, новинними виданнями та іншими ресурсами.

Для специфічних CMS систем хостинг-провайдери часто створюють окремі послуги або тарифи, на оптимізованих серверах - приклад

Під керуванням даними тут розуміється комплекс операцій, що дозволяють проводити з ними будь-які маніпуляції. Виділимо основні з них:

 1. Введення вмісту у текстовому та графічному форматах;
 2. Редагування;
 3. Копіювання;
 4. Видалення;
 5. Обробка - формування звітів, графіків, прайсів тощо;
 6. Додаткові операції - робота з чатом, формування розсилок, і т.д.

Для цих можливостей будь-яка CMS-система оснащується панеллю управління користувача з графічним інтерфейсом, яка надає весь необхідний інструментарій для роботи.

Більшість сучасних систем керування контентом, крім зазначених можливостей, також дозволяють створювати та змінювати структуру сайту та його дизайн, реалізуючи таким чином повний цикл роботи з веб-системою. Однак цей рівень доступний лише для досвідчених користувачів. Більшість користувачів – менеджери, оператори та ін. працює лише з вмістом сайту, не влазячи в тонкощі організації його структури. Це досить складно для швидкого освоєння алгоритмом створення та зміни структури сайту та його дизайну. Це завдання під силу лише фахівцям у галузі Information technology (IT).
 

Види CMS

Вище ми з'ясували, що це таке – система CMS або ЦМС для сайту. Якщо у Вас запитають, що таке CMS платформа або движок сайту, то це те ж саме. Сьогодні у світі розробляється безліч CMS-систем, кількість яких обчислюється сотнями. Кожен виробник просуває свої принципи побудови програмного продукту даного типу, тобто немає будь-якої узгодженості між ними. Тому немає точної і однозначної системи класифікації для такого ПЗ. Виділимо кілька систем класифікації сучасних CMS-систем:

 • по широті застосування;
 • за функціональними можливостями;
 • за способом програмної реалізації;
 • за ступенем доступності для користувачів.
   

За широтою застосування

Відповідно до такої класифікації, зазначене ПЗ можна розділити на спеціалізоване та універсальне.

Якщо система дозволяє працювати тільки з одним видом даних або однією жорсткою структурою для їх подання та використання, вона відноситься до категорії спеціалізованої. Як приклад можна назвати системи 1С та OpenCart. У першій їх використовується специфічний контент, спрямований ведення бухгалтерського обліку. У другій – жорстка структура представлення даних, орієнтована лише ведення Інтернет-магазину. 

Для універсального ПЗ характерні широкий спектр використання та велика поширеність. Це забезпечується можливістю працювати з контентом будь-якої природи, а також відсутністю жорсткої прив'язки до будь-якого шаблону. Приклад – CMS Joomla!

За функціональними можливостями

За цим критерієм можна виділити прості CMS та шаблонні.

 

Перші дозволяють виконувати операції з управління контентом – введення, редагування, видалення та ін., однак мають обмежені можливості щодо зміни структури сайту та його організації, наприклад, відсутність підтримки динамічних сторінок та інших подібних можливостей.

Шаблонні системи мають набагато ширші можливості зміни структури сайту і дозволяють реалізувати практично будь-яку конфігурацію сайту з будь-яким типом контенту. Приклад – CMS WordPress, в якій можлива реалізація будь-якого типу веб-ресурсу завдяки наявності безлічі шаблонів від різних розробників.

За способом програмної реалізації

Відповідно до цього критерію, можна виділити CMS з відкритим кодом, коробкові та самописні.

Для ПЗ з відкритим кодом характерні масштабованість, більша поширеність та доступність для користувачів. Масштабованість, тобто розширення та розвиток системи забезпечується за рахунок великої кількості розроблюваних плагінів від різних виробників, які постійно оновлюються та покращуються. Тобто сторонні розробники виступають як «рушій» для такої CMS. Приклад – CMS WordPress.

Для коробкових CMS характерні такі ознаки: неможливість зміни програмного коду, мала ступінь поширення, слабка доступність для користувачів. Як правило, це комерційне програмне забезпечення, яке може бути платним або умовно безкоштовним. Це повністю закриті системи, розвитком яких займається лише виробник. Приклади: Wix, 1С-Бітрікс, NetCat.

Самописні CMS є вершиною творчості програмістів, які часто замовляються під один конкретний проект, і тому ціна їх розробки висока. На відміну від інших видів програмного забезпечення даної класифікації, вони гнучко підлаштовуються під вимоги замовника і не мають «зайвих» модулів або будь-яких незручностей при використанні, оскільки все це усувається ще на етапі розробки.

Створюватися такі програмні продукти можуть на базі якогось із відомих Фреймворків, наприклад, Kohana або Laravel, або ж бути повністю або частково реалізованим шляхом «чистого» програмування однією з відомих мов програмування, наприклад, Php або Python. Цей спосіб програмної реалізації, як правило, використовується для реалізації нестандартних проектів.
  

За ступенем доступності для користувачів

Класичним критерієм доступності, як відомо, є рівень вартості того чи іншого виду. Відповідно до цього можна виділити платні, безкоштовні та умовно-безкоштовні CMS.

Платне ПЗ зазвичай менш поширене, більш консервативно і надійно у роботі. Такий продукт має коробковий варіант виконання, тобто закритий код. Приклад – 1С-Бітрікс.

Безкоштовні системи мають широку поширеність та користуються популярністю у користувачів. Як правило, вони мають відкритий код та широкі можливості для розвитку.

До умовно-безкоштовних можна віднести програмні продукти, в яких оплачується лише мала частина їх модулів, наприклад, спеціальний шаблон від сторонніх розробників або стягується плата за його періодичне оновлення. Приклад WordPress.

Популярні CMS

Як уже говорилося вище, найбільш поширені безкоштовні або умовно безкоштовні CMS-системи з відкритим кодом, хоча тут можуть бути і винятки. Щоб бути об'єктивними, ми звернулися до незалежного сервісу світового рівня, що є підрозділом Q-Success. Це компанія W3Techs, яка періодично публікує рейтинги веб-технологій, що використовуються у сайтобудуванні. Рейтинги будуються на основі опитувань. Їхній сайт: https://w3techs.com

Нижче представлений один із таких рейтингів, взятий на вищевказаному сайті – список найчастіше використовуваних у світі CMS-систем. Діаграма, позначена сірим кольором, показує частку кожної CMS у загальному рейтингу систем, а зеленим – серед відомих систем. Ми будемо користуватися діаграмою, показаною лише для відомих на світовому ринку програмних продуктів. Як видно зі списку, 33,1% від загальної кількості систем управління контентом, що використовуються, припадає на «непізнані» системи. Найімовірніше, це самописні CMS. Решта 66,9% припадає на добре відомі на ринку IT системи управління контентом.

Можна помітити, що до першої п'ятірки увійшли наступні CMS-системи, показані в порядку зменшення їх рейтингу:

• WordPress (64,3%);
• Shopify (6,2%);
• Wix (3,4%);
• Squarespace (3,0%);
• Joomla (2,5%).

Розглянемо їх детальніше і з'ясуємо, як їх можна класифікувати, згідно з наведеними вище умовними системами класифікації.

WordPress

Побив усі рекорди за популярністю та, відповідно, поширеністю по всьому світу. Випускається під ліцензією GNU GPL. Сайт розробників – https://wordpress.com. Як видно з представленого нижче зображення, на головній сторінці сайту є можливість вибрати будь-яку з 19 мов світу, починаючи від турецької і закінчуючи індонезійською. Кількість мов постійно зростає, що говорить саме за себе.

Спочатку WordPress розроблявся як система для створення та ведення блогів, проте згодом усі обмеження були зняті, і зараз на його базі можна створити сайт практично будь-якої спрямованості, починаючи від сайту-візитки та закінчуючи порталом новин або Інтернет-магазином. Все залежить від типу шаблону або плагіна, про що йшлося вище.

WordPress може бути дійсно продуктивною CMS, але для цього може знадобитися спеціальний тариф хостингу, або оптимізація вже готового тарифу.

Згідно з наведеними вище системами класифікації, WordPress відноситься до категорії ПЗ з відкритим кодом, є універсальною, шаблонною і умовно безкоштовною системою управління контентом. Розроблено на базі мови програмування Php. Він надає зручну панель керування для роботи зі вмістом сайту. Вигляд панелі керування WordPress представлений нижче.
   

Shopify

Одна з найвідоміших розробок канадської компанії з Оттави, спрямованої виключно на електронну комерцію, тобто онлайн бізнес. Дозволяє створити Інтернет-магазин будь-якого рівня. Сайт компанії розробника: https://www.shopify.com.

Класифікувати її можна, як спеціалізовану платну та шаблонну CMS-систему коробкового типу, тобто із закритим кодом. Хоча вона є платною, проте компанія надає для користувачів безкоштовну Trial – версію, тобто версію з обмеженими можливостями. У цьому можна переконатися, глянувши на головну сторінку їхнього сайту, яка представлена ​​нижче.

   

Каталог тем:

Так виглядає панель для створення сайтів:

Редактор WYSIWYG панелі:

Документація за системою:

Магазин додатків для розширення сайту:

Можливості по відновленню покинутого кошика покупця:

Можливості з коригування назв та розмірів елементів сайту:

Wix

Продукт створений понад 15 років тому Ізраїльською компанією. Сайт розробників – https://wix.com. Підтримується робота більш як двадцятьма мовами. Є хмарною платформою для створення та керування сайтами. Це означає, що весь код та вміст сайту будуть знаходитись на хості компанії-розробника. Дозволяє створювати сайти, як за допомогою візуального редактора на базі HTML5 методом drag-and-drop, так і за допомогою готових шаблонів, як платних, так і безкоштовних.

Спектр типів створюваних веб-ресурсів досить широкий, починаючи від блогів та Інтернет-магазинів до веб-додатків для ведення ресторанного (Wix Restaurants) або готельного (Wix Hotels) бізнесів. Йде її постійне розширення. Для роботи з клієнтами використовується бізнес модель типу freemium, коли клієнту надається можливість створити сайт безкоштовно, проте будь-які подальші дії щодо його запуску та ведення повинні оплачуватись. Наприклад, це стосується підключення сайту до домену, управління рекламою та багатьох інших подібних можливостей, які є платними.

Що стосується типу програмної реалізації системи Wix, вона розроблена на базі мультипарадигмальної мови програмування Scala і є закритою для прямого втручання в код. Згідно з повідомленням на їхньому сайті, в систему дозволяється вставляти код лише для особливих випадків, таких, як підтвердження права власності на сайт, ведення статистики та інших подібних (див. зображення нижче). Можливе лише її розширення рахунок інтеграції нових плагінів.

 

Таким чином, цю платформу можна класифікувати, як умовно безкоштовну, шаблонну, універсальну із закритим кодом. 

Налаштування сайту:

Після налаштування пропонуються додаткові можливості:
 

Меню панелі керування – «Дії з сайтом»:

Бокове меню панелі управління показує можливості управління сайтом:

Можливості аналітики:

Squarespace

Розробник платформи – американська компанія, сайт – https://www.squarespace.com. Дуже оригінальна платформа, що набула широкої популярності за кордоном. Спочатку орієнтувалася на створення блогів та особистих портфоліо, проте наявний на даний момент функціонал платформи дозволяє створювати набагато ширший спектр продуктів - Інтернет-магазин, сайт-візитку, лендінг тощо. Має велику базу оригінальних шаблонів, які можна редагувати. Нижче показано запропоновані на сайті теми.

Створення сайтів інтуїтивно зрозуміле і відбувається в режимі WYSIWYG за допомогою візуального редактора сторінок, коли зображення, що формується, відповідає кінцевому зображенню після його публікації на сайті. Надається двотижневий безкоштовний тестовий період.


Класифікувати платформу можна як платну універсальну із закритим кодом, шаблонну. Нижче наведено вигляд панелі управління для створення сайту. 

Joomla

Підтримує кілька десятків мов. Офіційний сайт - Joomla.org. Створена на базі технологій PHP та JavaScript. Платформа орієнтована створення широкого спектру веб-сайтів – сайт-візитка, Інтернет-магазин, портал новин та інші. Періодично оновлюється. Безліч використовуваних шаблонів. Дозволяється використовувати шаблони від сторонніх розробників. Вільно розповсюджується за ліцензією GNU GPL. Відкрита для розширення та редагування всіх компонентів структури – шаблонів, модулів, плагінів.


Класифікувати платформу можна як універсальну, безкоштовну шаблонну з відкритим кодом. Нижче наведено приклади роботи з різними елементами в панелі керування CMS.

Робота з шаблонами:

Робота з категоріями:

Робота з матеріалами:

Как подобрать нужную CMS

Підбір CMS для сайту справа не проста і потребує комплексного підходу. Можна виділити два основних критерії для вибору платформи:

 • тип майбутнього веб-ресурсу;
 • фінансові можливості для його створення та підтримки.

Якщо сайт дуже простий з контентом, що рідко змінюється, наприклад, сайт-візитка, то платформа може бути універсальною із закритим або відкритим кодом, як, наприклад, Squarespace.

Якщо ж планується створити потужний ресурс для електронної комерції, то в цьому випадку краще скористатися однією із спеціалізованих CMS, наприклад OpenCart, оскільки тут все розраховано на ресурси саме такого типу.

Для створення нетрадиційного сайту з особливими вимогами до функціонала краще найняти програміста для програмної реалізації на одному з відомих Фреймворків, наприклад Kohana. Тільки при цьому заплатити доведеться набагато більше, ніж за сайт на класичній CMS.


Close Screen
Yurii Prokopyshyn
Статей: 175
Оцініть статтю:


Дякую за відгук
Рейтинг: 5 з 5 Голосів: 2