Що таке PHP?

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor - «PHP: препроцесор гіпертексту») - скриптова мова програмування, застосовується для розробки додатків і сайтів. В даний час він підтримується багатьма хостинг-компаніями і є одним з лідерів серед мов програмування, які застосовуються для написання динамічних веб-сторінок. Дана мова підтримується нашими серверами.

Вибрати PHP