Необхідні настройки для роботи з почтою

Для вхідної пошти

POP3 сервер - mail.ваш_домен
POP3 порт без шифрування - 110
POP3 порт с шифрованням SSL/TLS порт - 995

або

IMAP  сервер  -    mail.ваш_домен
IMAP порт без шифрування - 143
IMAP  порт с шифруванням SSL/TLS порт - 993

Для исходящей почты

SMTP сервер  -  mail.ваш_домен
SMTP порт без шифрування - 25
SMTP порт с шифруванням SSL/TLS порт - 465