Hyper Wiki - відповіді на поширені запитання

Необхідні налаштування для роботи з поштою

Для вхідної пошти

POP3 сервер - mail.ваш_домен
POP3 порт без шифрування - 110
POP3 порт з шифруванням SSL/TLS порт - 995

або

IMAP  сервер  -    mail.ваш_домен
IMAP порт без шифрування - 143
IMAP  порт з шифруванням SSL/TLS порт - 993

Для вихідної пошти

SMTP сервер  -  mail.ваш_домен
SMTP порт без шифрування - 25
SMTP порт з шифруванням SSL/TLS порт - 465